Категорії

Введіть ваш e-mail для підписки:

Наша кнопка


Рід іменників. Урок української мови у 3 класі

Конспект уроку з української мови. 3 клас

Тема: Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

Загальнопізнавальні цілі (ключові компетентності):

-          ознайомити школярів із поняттями «рід іменників», «чоловічий рід», «жіночий рід», «середній рід»;

-          вчити розпізнавати роди іменників;

-          Закріплювати навички роботи із орфографічним словником;

-          виховувати бережливе ставлення до хліба;

-          формувати культуру мовлення.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати)

Когнітивні

рівні

Конкретизовані

навчальні цілі

Перелік

завдань-запитань,

які забезпечують

досягнення

конкретизованих

цілей

Навчально-

методичне

забезпечення

Знання Знає, що таке

іменник

- Прочитайте слова,

записані на дошці.

- Змініть слова так,

щоб вони означали

дію, що вже

відбулася

Додаток 2

(слова на дошці)

Розуміння Розрізняє іменники

жіночого, чоловічого

і середнього роду.

Пояснює, чому саме

ці

слова відносяться

до певного роду.

Визначає рід

іменників

- Наведіть приклади

слів, до яких можемо

додати слова

він, вона, воно.

- Яке слово можна

підставити до слів

першого рядка?

Другого? Третього?

- Зробіть висновок.

- Прочитайте правило

у підручнику на с.23.

- Спишіть прислів’я.

- Підкресліть

іменники

у прислів’ї.

Визначте їх рід

Додаток 3

(прислів’я)

Застосування Групує іменники

за родами.

Визначає

правильність

написання слів за орфографічним словником.

- Вправа 50. Робота

в групах:

виписати іменники

І група -чоловічого

роду;

ІІ група –

жіночого роду;

ІІІ група-

середнього роду

- Перевірте

правильність

написання

слів за орфографічним словником.

Виправте помилки

Додаток 4
Аналіз Розподіляє іменники за родами - Прочитайте слова.

- Розподіліть слова за

родами.

Додаток 5

(слова)

Синтез Утворює іменники жіночого та середнього роду - Прочитайте слова,

записані на дошці.

- Спробуйте утворити

від них іменники

жіночого та середнього

роду

Додаток 6
Оцінювання Висловлює оцінні судження щодо своєї роботи на уроці - Висловіть судження

щодо своєї роботи

на уроці у чарівний «мікрофон»

Гра «Мікрофон»

План уроку

  1. Слухання учнями казки «Рід іменників» з метою оголошення теми уроку (додаток 1).
  2. Записування словосполучень із зміненими дієсловами (додаток 2)
  3. Визначення іменників у прислів’ї (додаток 3).
  4. Групування іменників за родами. Робота в групах.
  5. Перевірка правильного написання слів за орфографічним словником. Словниковий диктант (додаток 4).
  6. Читання учнями самостійно виконаного завдання.
  7. Розподілення іменників за родами (додаток 5).
  8. Утворення іменників жіночого та середнього роду (додаток 6)
  9. Висловлювання оцінних суджень про свою роботу на уроці. Гра «Мікрофон».

10.  Підведення підсумків та повідомлення домашнього завдання.

Додаток 1

Послухайте казку. Скажіть, якого роду бувають іменники.

ІМЕННИК І ВІН, ВОНА, ВОНО

Давно-давно в одній країні жив собі король. Звали його Іменник. Іменник у всьому любив лад. Він був дуже багатим і пишався цим.

Одного разу він заві собі великий журнал, щоб вести облік підлеглих.

Ось прилетів метелик, Іменник сказав: «Він мій!» Заспівав соловей – «Він мій», прилетів горобець – «Він мій», стрибнув коник-стрибунець – «Він мій», йде хлопчик – «Він мій». Коли ж король побачив дівчинку, то казав: «Вона моя». Моя також була земля, береза, осика, трава, білка…

На все інше іменник казав: «Воно моє». Моє озеро, море, курча, кошеня, вікно, білченя тощо. Усе було записане в журналі у три стовпчики.

- чоловічий рід – він, мій,

- жіночий рід – вона, моя,

- середній рід – воно, моє.

Додаток 2

Прочитайте слова, записані на дошці. Змініть дієслова так, щоб вони позначали дію, що вже відбулася. Побудуйте словосполучення.

Місяць,  світити.  Зірка,  світити.  Сонечко,  світити

Додаток 3

Спишіть прислів’я. Підкресліть іменники, визначте їх рід.

Хліб – усьому голова.

Додаток 4

Перевірте правильність написання слів за словником. Виправте помилки.

Березень, учень, очерет, шелест, велетень, червень, далечінь, апетит, травень, листопад, перон.

Додаток 5

Прочитайте слова. Розподіліть слова за родами.

Річка, край, мрія, озеро, море, олень, гілля, учениця, верба, барвінок,  зоря, жито.

Додаток 6

Прочитайте слова. Спробуйте утворити від них іменники жіночого та середнього роду

Зразок. Слон – слониха, слоненя.

Кіт – …

Лев – …

Кріль – …

Лис – …

Вовк – …

Гусак -   …

Підготовлено Маковецькою Г.І.

Comments are closed.