Категорії

Введіть ваш e-mail для підписки:

Наша кнопка


Насінні рослини. Урок біології в 7 класі

Тема: Насінні рослини.

Мета:

- повторити і закріпити матеріал з теми, формувати почуття відповідальності за власні дії, уміння приймати рішення колективно;

- значення насінних рослин у природі і в житті людини.

- розвивати здатність аналізувати та робити висновки, розпізнавати

рослини за морфологічними ознаками.

Тип уроку: урок узагальнення.

Обладнання: гербарні матеріали, картки, кросворд.

Хід уроку:

Запитання для заліку ( пропонуються учням на початку вивчення теми ).

1. Чому покритонасінні рослини стали панівною групою серед рослин?

2. Типи кореневих систем. Навести приклади.

3. Зони кореня, їх функції і значення.

4. Видозміни кореня, їх значення. Навести приклади.

5. Пагін. Стебло – вісь пагона. Видозміни пагона.

6. Листок – бічний орган пагона.

7. Біологічне значення і типи вегетативного розмноження.

8. Квітка – видозмінений пагін. Будова квітки. Різноманітність квіток.

9. Суцвіття, їх типи, біологічне значення.

10. Види запилення. Навести приклади.

11. Запліднення і розвиток насінини.

12. Плоди, їх будова і значення. Навести приклади.

13. Способи розповсюдження плодів і насіння.

14. Дати загальну характеристику класу Дводольні.

15. Дати характеристику класу Однодольні.

Терміни, винесені на залік.

Запліднення, подвійне запліднення, ендосперм, квітка, тичинка, маточка, суцвіття, плід, корінь, кореневі системи, пагін, стебло, листок, брунька,

бульбо корінь, запилення, зав’язь, кореневище, коренеплід, насінина, плодомішок , приймочка, супліддя.

 

Клас заздалегідь поділяється на три команди, які беруть участь у КВК. Команди очолюють консультанти – капітан, які керують підготовкою до заліку. Журі обирається з однокласників, або вчителів.

І. Проведення конкурсів.

Конкурс «Кросворд».

За три хвилини команда повинна розгадати кросворд. (Додаток №1)

За кожне правильно розгадане слово вона отримує один бал.

Конкурс «Що зайве?».

Командам пропонуються картинки (Додаток №2).

Необхідно визначити на малюнку зайвий об’єкт і пояснити свій варіант відповіді. Правильна відповідь оцінюється одним балом. Якщо вибір зроблено правильно, але пояснення відсутнє, команда отримує нуль балів. Інші команди можуть доповнити відповідь. Журі оцінює перший конкурс.

Конкурс «Правильна цифра».

На дошці вказані ознаки рослин і назви родин у такому порядку:

1. Сітчасте;

2. Мичкувата;

3. Хрестоподібні, Розові, Пасльонові;

4. Одна сім’ядоля;

5. Злакові, Лілійні;

6. Дві сім’ядолі;

7. Паралельне і дугове;

8. Стрижнева.

Усі члени команди мають набір цифр від 1 до 8. Учитель зачитує текст, у якому пропущені слова, зазначені на дошці. Учні знаходять необхідне слово і показують цифру, якою воно позначене.

Текст:

У рослин класу Однодольні коренева система…(2), класу Дводольні…(8). У дводольних зародок насінини має…(6), а в однодольних – …(4). У рослин класу Однодольні жилкування листків…(7), а в класу Дводольні – …(1). Із вивчених рослин до класу Дводольні належать…(3), до класу Однодольні – …(5).

( Кожна правильна відповідь 1 бал ).

 

Хвилинка розвантаження.

Команди зачитують цікаві повідомлення з теми «Насінні рослини».

(Домашнє завдання).

 

Конкурс «Запитання – відповідь»

Одна команда ставить іншій 2 запитання з винесених на залік. Відповідь дає один представник команди суперників, доповнює вся команда.

Журі оцінює правильність, точність, науковість, лаконічність відповіді.

Конкурс «Відгадай рослину».

Практичний тур. Команди отримують зразки гербарного матеріалу, який розглядався на лабораторних роботах. За інструктивною карткою потрібно визначити рослину, охарактеризувати її систематичне положення.

Конкурс «Далі – далі».

Бліц – опитування. За 30 секунд необхідно дати відповідь на якомога більшу кількість запитань. За кожну правильну відповідь команді нараховується 1 бал.

Запитання.

1.Рослини, які цвітуть принаймні один раз протягом свого життя. (Квіткові).

2.Група квіток, розміщених у певному порядку. (Суцвіття).

3.Систематична категорія, що об’єднує споріднені роди рослин. (Родина).

4.Плід з багатьма насінинами. (Багатонасінний).

5.Стебло злакових. (Соломина).

6.Коренева система з добре розвиненим головним коренем. (Стрижнева).

7.Зачатковий пагін. (Брунька).

8.Жилкування листка конвалії. (Дугове).

9.Запасаюча тканина насінини. (Ендосперм).

10.До якої родини належить горох. (Бобові).

11.Яке суцвіття в соняшника. (Кошик).

12.Квітки, які мають і тичинки, і маточки. (Двостатеві).

13.Родина дводольних, у яких пелюстки розміщені хрестоподібно,

плід – стручок. (Хрестоцвіті).

14.Систематична категорія, яка об’єднує споріднені родини. (Клас).

15.Плід гороху. (Біб).

16.Підземний орган рослини. (Корінь).

17.Запилення, яке здійснюється людиною. (Штучне).

18.Родини, що мають дві сім’ядолі. (Дводольні).

19.Родина, яка налічує найбільше цінних злакових культур. (Злакові).

20.Родини, на яких квітки і тичинкові, і маточкові. (Однодольні).

21.Як запилюється акація, (Комахами).

22.Родина дводольних, у якої пелюстки мають назву: парус, весло, човник.(Бобові).

23.Квітки, які мають або тичинки, або маточки. (Одностатеві).

24.Частини маточки, куди потрапляє пилок. (Приймочка).

25.Плід картоплі. (Ягода).

26.Плід з однією насіниною. (Однонасінний).

27.Орган рослини, у якому відбувається процес фотосинтезу. (Листок).

28.Хто відкрив подвійне запліднення в покритонасінних. (Навашин).

29.Родина дводольних, у якої більшість представників плодові дерева. (Розові).

30.Наука про рослини. (Ботаніка).

ІІ. Підсумки уроку.

Журі підбиває підсумки гри, визначає переможців. Учитель аналізує урок, виставляє оцінки.

Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення рослини – барометри.

 

ДОДАТОК1

Картка №1.

конюшина, акація, дуб.

Картка №2.

картопля, цибуля, буряк, конвалія.

Картка №3.

соняшник, мак, дуб, черешня.

Додано Петричко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.